Διαπιστεύσεις

Μπορείτε να κατεβάσετε την διαπίστευση, να την εκτυπώσετε, να τη συμπληρώσετε και να τη φέρετε στο γραφείο τύπου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Σας περιμένουμε!